חדשות  |  הופעות ואירועים  |  תמונות ווידאו  |  אלבומים  |  אודות  

דפנה והעוגיות – חי באוזן, מת בארץ

ברוח התקופה אנחנו לא מבטיחים שלא להבטיח כלום.
הפרטים שהותרו לפרסום (ברשתות זרות) הם: במוצאי יום שבת. ביום ה- 19 של חודש יוני. יופיעו (בלי נדר) דפנה והעוגיות (כלומר: דפנה קינן, ענבל זובלסקי, טל זובלסקי, דן-יה (דנג’ה) שוורץ בר-אל ותומר להב) במקום שקוראים לו האוזן בר. טל”ח גמ”ח טראח.

דפנה והעוגיות - חי באוזן - מת בארץ
כל האמור לעיל אין בו ולו לפגוע לשייך או לנמק את כל האמור כאן, כל זאת מבלי בכלל לשוט מצד לצד ולבצע היפוכים. כל מסמך נוסף- מצורף, מטורף, משולח רסן ונטול כיתוב לא יחשב כחלק מחוזה זה והסכמיו, זאת ללא אישור בכתב של מי מהצדדים וחתימתו המלאה של מי ממיופי הכוח בין שהם יפים או מכוערים עד מאוד בין שקטינים הם ונראים מעל 18 בחיי אדוני. אין להשתמש במסמך זה לכלום למעט כל דבר שמופיע בסעיף 3 למסמך הרשמי של חוקת טורקיה וללא משוא פנים. כורדים, חרדים, ארמנים, ליטאים, ונטורי כרטא לא יורשו לאכול סלק לא מבושל בכותלי מועדון זה מנקודת זמן זו ועד העומר.

לנוחיותכם מצורף גוגל בכבודו ובעצמו ונ.צ: 32.074411,34.775784
איפה? אוזן בר

Be Sociable, Share!